You are currently viewing Училище за баристи

Училище за баристи

През 2013 г. МТС Груп ООД със съдействието на caffe CAGLIARI, организира училище за баристи. Обучението се водеше от световно признатия барист Davide Cobelli и се проведе в рамките на 3 дни. Дипломата за барист, която получиха всички “ ученици „, се признава в цял свят.